Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. 

Standard salgsbetingelser:

Timebestilling er bindende, og retur av betalte, men ubrukte timer skjer kun ved dokumentert sykdom.

Ved kjøp av andre handelsvarer gjelder normal returrett regulert av kjøpsloven.

Mvh Trondheim Hundehall.