Hallen og området er videoovervåket

Åpningstider

Hallen er åpne hverdag fra kl. 08.00-23.00 og helg kl. 09.00-21.00, om ikke annet er avtalt.

Treningstid

Hold deg innenfor treningstiden du har booket,  og ta hensyn til de som trener både før og etter deg. Sett av tid til å rydde utstyr og inventar tilbake til der du fant det og kaste søppel.

Agility utstyr og Lp utstyr

Alt av agility utstyr og Lp utstyr er fritt frem til å lånes, men skal ryddes opp etter bruk, selv om det medfører forstyrrelser for andre brukere.  Sett ting på plass der du fant det. Agility utstyret må bæres og ikke slepes rundt på kunstgresset.
Agility hinder er ikke tilgjengelig i sommerhalvåret- da eventuelt på forespørsel.  Agility banen ute er også eventuelt på forespørsel.                                                                                                                                                                                                                                               Blir det skader på hinder eller det oppdages mangler, ring 46663289.

Skillevegg

Skilleveggen i hallen skal kjøres ned ved leie av en del.  Dette gjøres med en bryter midt på veggen ved gardina. Det er ikke tillatt å benytte seg av den andre halvdelen dersom den er ledig.

Uhell i hallen

Hunde-uhell inne i hallen skal tørkes opp så godt det lar seg gjøre med papir som henger i hver del av hallen. Sommerhalvåret brukes også grønn spray, den henger isåfall ved papiret. Tørk først, spray, og tørk igjen.

Lufting av hund

Ingen turgåing/lufting av hund på jordene og utendørs gressbane. Luftingen skal foregå i umiddelbar nærhet av p-plass, hall og langs etter drivhuset. Ikke igjennom gårdstun.  Hold hunden i bånd. Bruk pose og hiv i søppeldunk.

Bjeffende hunder

Vær vennlig å ikke la hundene stå å gjø i bilen. Det bor og jobber mennesker i umiddelbar nærhet. Også av dyrevernmessig hensyn.

Løpske tisper

Tisper med løpetid skal bruke truse.

Unødvendig avstraffelse

Unødvendig avstraffelse er ikke tillatt på vår eiendom.   Om du er usikker på hva dette innebærer henvises til Mattilsynet  sine sider.

Lossing og lasting av utstyr

Ingen kjøring av bil og henger inn hall porten.  Hall porten er foreløpig manuell.

Ferdsel til og fra hallen

Kjør rolig i gangfart til og fra hallen.  Det bor og ferdes både barn og hunder på gården.

Lysbrytere til begge halldeler er i del A, på siden av sikringsskapet, til høyre innenfor døra.

All trening i hallen og ferdsel på vår eiendom er på eget ansvar.                                                                                                          Trondheim hundehall tar ingen ansvar for skader som oppstår før, under og etter trening på mennesker og hund.

Ha en hyggelig trening!